čtvrtek 21. července 2011

Proč NE zoologické zahrady

V zoologických zahradách, jakých si pseudo-útulcích a pseudo-záchranných nebo veřejnost vzdělávacích centrech jsou zvířata - která by ráda žila své vlastní životy svobodně jako kterékoliv jiné zvíře (ne/lidské) - na doživotí uvězněna, a to zejména za účelem zvráceného podnikání některých lidí, kteří mají zisky z lidí, kteří přicházejí do zoologických zahrad zvířata očumovat (a jiné konzumovat v hamburgeru nebo párku v rohlíku).

Životní podmínky zvířat v zoologických zahradách jsou často mizerné. Sami jste někdy při návštěvě zoo stáli u některé z podivných klecích a hledali dotyčného nebo dotyčnou a ejhle on nebo ona se krčí v rohu oné podivné klece. Nicméně i ty nejlepší výběhy, akvária nebo terária nemohou přiblížit odpovídající prostor, rozmanitost a volnost, které by poskytlo jejich přirozené životní prostředí. Deprivace a frustrace ze stísněných prostorů (klecí, stěn, plotů) zoologických zahrad v kombinaci s nudou, častou osamělostí nebo naopak žádným soukromím a každodenním komandováním, a někdy i zneužíváním lidí, kteří by se o zvířata měli starat způsobuje, že mnoho držených zvířat v zoo ztrácí rozum a dostává se do tzv. zoopsychózy. Zvířata se zoopsychózou se houpají ze strany na stranu celým tělem nebo hlavou, otáčejí se neustále dokola nebo běhají dokola a sem a tam po výběhu nebo kleci, otupěle koukají a v horších případech sebe poškozují. Některé zoo se prý kvůli zoopsychóze uchylují i k podávání drogám ovlivňujících náladu (antidepresiva apod.).

Samotné zoologické zahrady a uvěznění zvířat v nich, namísto vzdělávání o zvířatech a jejich ochraně a navazování bližšího vztahu s nimi, podporují lhostejnost lidí (a to zejména u dětí) k zneužívání zvířat, stejně tak nedostatek úcty k jejich životu a prohlubují falešné představy, že lidé jsou lepší než ostatní zvířata, jsou nadřazeni ostatním zvířatům, což podporuje i domněnku, že člověk není součást přírody, ale je přírodě nadřazen. Zoo jsou zábavným parkem či veřejnou atrakcí, kam především nepřemýšlející rodiny a páry, zda je život pro zvířata v klecích či výběhách také příjemný, chodí na výlet zpříjemnit si všední den, nikoliv se vzdělávat nebo získávat či hledat bližší vztah ke zvířatům a přírodě.

Typickým tvrzením uvěznění zvířat v zoologických zahradách je, že zoo podporují zachovávání zvířat, čímž by se i jednou budoucí potomci dnes vězněných zvířat v zoo mohli vrátit do svého přirozeného prostředí. Zoo však nepatrně nebo spíš vůbec nepřispívají k ochraně životního prostředí, které je pro zachování života nejdůležitější. A ani nemohou věznit tolik zvířat, aby zachovaly genetickou rozmanitost důležitou pro zachování jednotlivých druhů. Zoologické zahrady za svoji existenci, a stále i dnes nesčetněkrát více zvířat vytrhly z jejich přirozeného prostředí, okradly a okrádají zvířata o jejich život nebo rodiny, a to i takovými drastickými způsoby jako vyvražďení rodin nebo matek a otců dětí vytržených z přirozeného prostředí a putujících v bednách nebo klecích do zoologických zahrad (rodiny, ani rodiče samozřejmě nikdo zvířatům nevrátí), než by přispěly k návratu zvířat do jejich přirozeného prostředí (vrátily jim jejich život). Ve skutečnosti jsou tak zoo jedním z přispěvovatelů, proč některým zvířatům hrozí vyhynutí. A ve skutečnosti tvrzení, že zoologickým zahradám záleží na zachovávání zvířat, zoo dnes využívají současné situace, aby přilákaly více návštěvníků a tím zvýšily své zisky ze zneužívání zvířat.

Terry Maple, ředitel Atlantské zoologické zahrady v USA prohlásil: "Pokud vám bude kterákoli zoo tvrdit, že síla zoologických zahrad spočívá v SSP (SSP - Species Survival Plan - plán pro přežití druhů), vypouštějí jen kouřovou clonu".

Zoo pravidelně prodávají, nakupují, půjčují nebo si vyměňují zvířata bez respektu k nim, bez ohledu na jejich navázané vztahy, často i potřeby, což jasně ukazuje, že pro zoologické zahrady jsou zvířata zbožím, komoditou, obchodovatelným majetkem zbavena vlastních životů a svobod. Zejména pak zvířata, která se zoo nehodí, tedy tzv. nepotřebná, přebytečná nebo nadbytečná zvířata - zvířata, která již nelákají návštěvníky, již nejsou roztomilá, jsou starší nebo pro zoo nadbytečně narozená - zoologické zahrady dokonce i zabíjí - někdy je dávají jako potravu jiným zvířatům v zoo - nebo tato zvířata prodávají, včetně cirkusům a různým soukromým chovatelům, kteří zvířata vězní jako "domácí mazlíčky" nebo je rozmnožují a dále s nimi obchodují.

Častým argumentem pro zoologické zahrady je také tvrzení, že se zvířata mají lépe v zoo, než v přirozeném prostředí a jsou v zoo pod jakousi ochranou před světem nebo člověkem apod. Toto je však o lidech, kteří se svobodně prochází po zoologických zahradách a kteří říkají, jak je svoboda pro ostatní zvířata strašná a nebezpečná. Podle takových teorií by jsme se měli všichni pozavírat do klecí či výběhu, a tím se vzájemně "ochraňovat" před světem či námi samotnými. Je pošetilost si myslet, že by zvířata zůstala na vždy v zoo, pokud by se od jejich vězení otevřely dveře, vrátka a poklopy atd. Již v minulosti evropané drželi v zoo lidi z různých domorodých či indiánských kmenů, z různých částí světa a je nesmyslné si myslet, že tyto domorodci byli raději zavřeni v zoo jako výstavný kus (dnes, ani někdy jindy ani jeden takový člověk v zoo dobrovolně zavřený není), než aby žili své životy ve svém přirozeném prostředí, stejně jako kdyby dnes např. indiáni z amazonského kmene Piro měli být raději zavřeni v zoo, než aby žili své životy uprostřed ("nebezpečné") Amazonie. Zvířata jsou sama schopna rozhodovat o tom kam a kdy půjdou.

"Podobně jako cirkusy, rodea či většina rekreačního lovu a sportovního rybolovu, i ty nejlepší ze zoologických zahrad, parků divokých zvířat a akvárií jsou ve své nejvnitřnější podstatě vyjádřením lidské snahy zvířata vykořisťovat a ovládat. Kdybychom nechali brány zoologických zahrad otevřené, během chviličky by v nich nezůstalo ani jediné zvíře. Je neoddiskutovalné, že se v zoo mnohá zvířata stávají deprimovanými. Jsou znuděná, pochodují sem a tam, často se uchylují k sebepoškozování (koušou sama sebe, vytrhávají si srst), často jsou nešťastná, propadají depresi nebo zuřivosti (cage rage). Vicki Crokeová výstižné říká: "Pro návštěvníka může zoo přestavovat úchvatné místo, avšak pro jeho obyvatele může být působištěm až děsivě nudným"." - Biolog, etolog Marc Bekoff

Závěr

Prostě není správné chodit si zpříjemnit všední dny do zoologických zahrad, zatímco zvířata v nich žijí smutný, potupný a jednotvárný život. Všichni, kteří se chtějí opravdu o zvířatech učit, nebo se od nich něco naučit, měli by chodit zvířata pozorovat do jejich přirozeného prostředí, chránit jejich přirozené prostředí, sledovat o nich dokumenty nebo číst o nich knihy.

Zdroj: (mimo vlastních poznatků)

http://www.wisegeek.com/what-is-zoochosis.htm

http://www.worldwidewords.org/turnsofphrase/tp-zoo1.htm

http://vimeo.com/28699673

http://biopsychiatry.com/misc/zoo-animals.html

http://books.google.cz/books?idprintsec=frontcover#v=onepage&q&f=false str. 243 a více

http://youtu.be/W2YbsnfbBwQ

http://www.captiveanimals.org/news/2011/02/eaz

http://www.heraldscotland.com/news/home-news/animal-activists-outraged-at-zoo-s-culling-of-piglets-1.1062826

http://www.change.org/petitions/tell-the-european-zoo-association-to-stop-killing-healthy-animals

http://abcnews.go.com/International/video/playerIndex?id=3394184

kniha "Na zvířatech záleží" od Marca Bekoffa

Odkazy zobrazeny dne 2. srpna 2011.

pátek 1. července 2011

Velkochovy jsou koncentračními tábory

 

Zřejmě spousta lidí nemá zdání, že se nacisté nechali inspirovat velkochovy a jatky pro výstavbu koncentračních táborů a jejich plynových komor. Není tak nesmysl nazývat současné velkochovy koncentračními tábory. Co je ovšem v současné době horší, že těch koncentračních táborů je dnes stovky tisíc, obětí desítky miliard a nacistů milióny.

Toto přirovnání také pochází z úst lidí, kteří se sami do hloubky zabývali holocaustem např. Charlese Pattersona. Patterson mimojiné napsal knihu "Věčná treblinka", v níž odhaluje souvislosti mezi využíváním nelidských zvířat v novodobých velkochovech, na jatkách, v laboratořích a mnoha jiných místech a holocaustem.

A jak řekl Martin Luther King ml.: "Nikdy nezapomeňte, že všechno co spáchal Hitler v nacistickém Německu bylo legální."

středa 15. června 2011

Nemusíme, všechno ostatní není podstatný

- jíst maso je pro člověka přirozené

- člověk je masožravec od přírody

- příroda chtěla, aby člověk konzumoval maso

- potravní řetězec

- člověk vrcholový predátor

Snadno je tohle zpochybnitelné, ale tady nejde o to zda je tohle tak či ne, zda se tohle dá či nedá zpochybnit, protože tohle všechno padá tím zásadním, že drtivá většina lidí konzumovat zvířata a produkty z nich nemusí.

Vykořisťování našich příbuzných pro náš jídelníček je nejrozšířenější a nejrozsáhlejší násilí, které se týká 62 miliard (62 000 000 000) jedinců ročně. A my tohle násilí můžeme zastavit. Tak, proč jsme tak všichni už dávno neudělali, na místo oněch dohadů, zda je či není? Je třeba si uvědomit, že tohle někoho stojí život, přestože dotyčnou nebo dotyčného nemusí.

Drtivá z nich nemusí být obětí našeho jídelníčku, tohle je základní, všechno ostatní není podstatný.


Počet zvířat zabitých v masném, mléčném a vaječném průmyslu od doby, kdy jste otevřeli tuto stránku. Není zde uvedeno miliardy ryb a jiných vodních zvířat ročně zabitých. Počítadlo je založeno na statistice Food and Agriculture Organization of the United Nations' (Organizace pro potraviny a zemědělství při OSN) Global Livestock Production and Health Atlas. Získej počítadlo »

středa 1. června 2011

Definice otroctví


"Otroctví je označení systému, ve kterém se využívá práce nesvobodných otroků, kteří jsou po právní i faktické stránce obchodovatelným majetkem zbaveným osobní svobody. V širším slova smyslu se hovoří o otroctví i v případech, kdy je jedna osoba na druhé natolik závislá, že je nucena pro ni proti své vůli pracovat a je tím zbavena osobní svobody, byť se teoreticky jedná o stav protiprávní nebo právem přímo nedefinovaný."

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Otroctví

úterý 26. dubna 2011

Příroda není krutá, ty myslivče jsi

Z jednoho diskusního fóra:

Myslivcuji okolo 40.let. Mordoval jsem a morduji zvěř s plným vědomím a svědomím. Řezník také morduje zvířata, která ale nemají ve "šraňkách" šanci. V krámech pak většina obyvatelstva kupuje maso, které baští a myslivce označuje za vrahy nebožátek. Příroda je ale krutější, než nějaké lidské normy, tam se to požírá zaživa. Liška zajíce požírá zaživa od zadu, zajíc vřeští. Proto mne ti filantropové a ochranáři, baštící na grilování jelení steaky a vedou ochranářské bláboly, mne docela iritují. Bohužel, zvíře je dle našeho práva věc (jako almara), byť myslí a vnímá bolest. Já alespoň zvěř řachnu v době její nevědomosti (když má vědomost, má šanci mi učudit)...


K tomu jen lze říct:

Říkáš nesmysli myslivče, příroda není krutá, 
příroda tě všechno vrátí tisíckrát než vezme, 
kdyby jsi si uvědomoval své činy, 
litoval bych si jich a nemohl je dělat, 
tvé činy nejsou nikomu užitku, 
možná jen tobě jsou užitkem, 
vraždíš nevinné pro své vlastní potěšení.

Ta liška, kterou ty nazýváš nejkrutější, 
není ani zdaleka tak krutá jako ty myslivče, 
liška zabije, protože musí, pro svou potravu, 
často pro potravu vlastních dětí, 
ale ty myslivče zabiješ lišku, 
zabiješ i celou její rodinu 
jen pro své vlastní potěšení, 
protože chceš střílet do jiných nevinných, 
srnek, bažantů nebo zajíců.

Tvoje krutost jde ovšem ještě dál, 
ty myslivče na lišku pustíš i svého psa, 
kterého vychováváš k zabíjení,
zabiješ ji a necháš jím ji roztrhat, 
říkáš tomu norování. 

Myslivče, dej si ruku na srdce, 
zamysli se nad všemi svými skutky 
a přiznej si, že jsi zbabělec, vrah a lhář.
Zbabělec, protože běháš po lese s pistolí na rameni.
Vrah, protože zabíjíš jen pro vlastní potěšení.
Lhář, protože lžeš, proč to děláš.  


Pod prvním videem v textu je na Youtube psáno: "Pozdrav lišákovi ve formě broku3,5 magnum".

Zdroj videa: jsou myslivců z Youtube.

sobota 9. dubna 2011

Kravské mléko

"Kravské mléko a produkty z něj hrají jednu z nejpodstatnějších rolí lidského jídelníčku."

Nejpodstatnější chápu jako jednu z nejdůležitějších. Není tohle naprostá pitomost.

Jak může mateřské mléko jiného živočišného druhu, hrát jednu z hlavních rolí lidského jídelníčku. Ano, kravské mléko je mateřské mléko jako kteréhokoliv jiného savce. Proto, aby měla kráva mléko musí mít dítě, v jejím případě telátko. Proto, aby její mateřské mléko bylo pro lidi, matkám se odebírají jejich děti.

Pili by lidé mateřské mléko feny? Kradli by lidé fenám děti, aby pro ně určené mateřské mléko brali sami pro sebe? Tak proč lidé pijí kravské mateřské mléko? Proč krávám kradou děti, aby mohli krávám brát jejich mateřské mléko?

Není pitomost tvrdit, že kravské mateřské mléko je důležitou součástí jídelníčku dospělých lidí? Protože je kravské mateřské mléko, je přeci určené pro kojence - pro telátka. Určitě by každému dospělému člověku přišlo absurdní, aby sál v dospělosti mateřské mléko od své vlastní lidské mámy? Ale to, že pije kravské mateřské mléko a konzumuje produkty z něj v dospělosti, na tom takovému člověku nepřijde nic divného, ba naopak spíš je to pro takového člověka naprosto normální.


Kdyby bylo kravské mateřské mléko jednou z podstatných součástí lidského jídelníčku, nedovedu si představit, jak v dávných dobách sběru a lovu, tehdejší lidé sháněli kravské mateřské mléko. Snad někdo nechce tvrdit, že v těchto dobách lidé běhali za divokou krávou se zkrouceným listem nebo kusem kůže, aby jim dala svoje mateřské mléko, protože ho potřebují pro vápník. Být tohle pravda, asi už by jsme se v těchto dobách rozpadli z nedostatku vápníku.

Vápník se nachází v brokolici, tmavě listové zelenině (kadeřávek, kapusta, čínské zelí, zelí,..), mandlích, sezamových semínkách, pomerančích, fících, luštěninách, obilovinách, ... a dnes již existují i obohacená rostlinná mléka o vápník. Tak proč krávy ponechávat v otroctví? Jejich mléko je pro jejich děti, a člověk se bez něho obejde.

pátek 11. března 2011

Absurdní

Bylo by absurdní nechat pedofily rozhodovat o tom, jestli se budou znásilňovat děti nebo ne...


...ale lidem, kteří vězní, zneužívají, mučí, otročí a popravují zvířata se možnost rozhodnout se mezi tím, zda uvězní, zneužijí, budou mučit, otročit a popravovat zvířata nebo ne poskytuje.